Chỉ số không khí

Hà Nội
109
TP HCM
65
Hải Phòng
72
Nha Trang
62
Đà Nẵng
41
Đà Lạt
29
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 19:03 - 03/06/2023
37oC
Mây thay đổi, trời nắng
Hôm nay
(03/06 Thứ Bảy)
25oC - 37oC
Ngày mai
(04/06 Chủ Nhật)
29oC - 34oC
Ngày kia
(05/06 Thứ Hai)
25oC - 33oC

Hiện tại Hôm nay
03/06 Thứ Bảy
Ngày mai
04/06 Chủ Nhật
Ngày kia
05/06 Thứ Hai

TP.HCM

34oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Đà Nẵng

32oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

32oC
Mây thay đổi, trời nắng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

33oC
Ít mây, trời nắng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Sơn La

31oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 34oC
Có mây, không mưa
20oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
24oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
24oC - 36oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Lạng Sơn

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Ninh Bình

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
27oC - 38oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Bình

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
30oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
28oC - 32oC
Ít mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, không mưa
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 38oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Bình

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Thái Nguyên

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
26oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Ít mây, không mưa
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
28oC - 38oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cần Thơ

30oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Vinh

32oC
Mây thay đổi, trời nắng
31oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

34oC
Ít mây, trời nắng
26oC - 38oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

26oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 25oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Bình Định

Đang cập nhật
29oC - 38oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Bình Phước

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
16oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 25oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 37oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 31oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Cập nhật: 19:03 - 03/06/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.