Chỉ số không khí
Hà Nội
76
TP HCM
66
Hải Phòng
62
Nha Trang
67
Đà Nẵng
56
Đà Lạt
67
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 04:14 - 18/05/2024
27oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(18/05 Thứ Bảy)
27oC - 34oC
Ngày mai
(19/05 Chủ Nhật)
27oC - 34oC
Ngày kia
(20/05 Thứ Hai)
26oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
18/05 Thứ Bảy
Ngày mai
19/05 Chủ Nhật
Ngày kia
20/05 Thứ Hai

TP.HCM

28oC
Nhiều mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nha Trang

29oC
Đêm nhiều mây
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Hải Phòng

26oC
Đêm nhiều mây
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Vinh

28oC
Đêm nhiều mây
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

24oC
Đêm có mây
22oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Việt Trì

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Giang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cao Bằng

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa to

Hà Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa to

Lai Châu

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Nam Định

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Bình

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa to

Yên Bái

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Pleicu

23oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
28oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Cần Thơ

27oC
Đêm nhiều mây
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 04:14 - 18/05/2024

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin xem nhiều

Không thể quên anh – Chương 30

15 giờ 24 phút trước

Không thể quên anh – Chương 29

15 giờ 26 phút trước

Không thể quên anh – Chương 28

15 giờ 28 phút trước

Không thể quên anh – Chương 27

15 giờ 30 phút trước

Không thể quên anh – Chương 26

15 giờ 32 phút trước

Vỏ bọc – Chương 5

17 giờ 27 phút trước