Chỉ số không khí

Hà Nội
100
TP HCM
84
Hải Phòng
157
Nha Trang
38
Đà Nẵng
45
Đà Lạt
15
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 19:42 - 02/12/2023
Đang cập nhật Hôm nay
(02/12 Thứ Bảy)
18oC - 21oC
Ngày mai
(03/12 Chủ Nhật)
19oC - 23oC
Ngày kia
(04/12 Thứ Hai)
19oC - 25oC

Hiện tại Hôm nay
02/12 Thứ Bảy
Ngày mai
03/12 Chủ Nhật
Ngày kia
04/12 Thứ Hai

TP.HCM

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

Nha Trang

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Pleicu

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
20oC - 30oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
19oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
20oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông

Sơn La

Đang cập nhật
15oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
15oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 29oC
Nhiều mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
18oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hòa Bình

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
12oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
14oC - 18oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
15oC - 18oC
Nhiều mây, không mưa
16oC - 19oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
17oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 20oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Vinh

Đang cập nhật
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa vừa
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Việt Trì

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
14oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
26oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
26oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
13oC - 17oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
15oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa to
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Hải Dương

Đang cập nhật
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 22oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phủ Lý

Đang cập nhật
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa to
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Bình

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 19:42 - 02/12/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin xem nhiều

Lấy chồng khùng chương 10

4 giờ 45 phút trước

Lấy chồng khùng chương 9

4 giờ 45 phút trước

Lấy chồng khùng chương 8

4 giờ 58 phút trước

Lấy chồng khùng chương 7

4 giờ 59 phút trước

Lấy chồng khùng chương 6

4 giờ 59 phút trước

Trò Chơi Tình Ái Chương 30

16 giờ 50 phút trước