Xem giá vàng tại:

Cập nhật ngày: 17/07/2024 09:42

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 7,598 7,698
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 7,630 7,700
Vàng Kim Bảo 999.9 7,630 7,700
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 7,630 7,700
Vàng nữ trang 999.9 7,620 7,700
Vàng nữ trang 999 7,612 7,692
Vàng nữ trang 99 7,533 7,633
Vàng 750 (18K) 5,650 5,790
Vàng 585 (14K) 4,380 4,520
Vàng 416 (10K) 3,078 3,218
Vàng PNJ - Phượng Hoàng 7,630 7,700
Vàng 916 (22K) 7,013 7,063
Vàng 650 (15.6K) 4,880 5,020
Vàng 680 (16.3K) 5,111 5,251
Vàng 610 (14.6K) 4,572 4,712
Vàng 375 (9K) 2,763 2,903
Vàng 333 (8K) 2,416 2,556