Xem giá vàng tại:

Cập nhật ngày: 09/12/2023 09:09

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 7,300 7,410
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 6,070 6,170
Vàng Kim Bảo 999.9 6,070 6,170
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 6,070 6,180
Vàng nữ trang 999.9 6,060 6,140
Vàng nữ trang 999 6,054 6,134
Vàng nữ trang 99 5,989 6,089
Vàng 750 (18K) 4,480 4,620
Vàng 585 (14K) 3,467 3,607
Vàng 416 (10K) 2,429 2,569
Vàng miếng PNJ (999.9) 6,070 6,180
Vàng 916 (22K) 5,584 5,634
Vàng 650 (15.6K) 3,866 4,006
Vàng 680 (16.3K) 4,050 4,190
Vàng 610 (14.6K) 3,620 3,760
Vàng 375 (9K) 2,178 2,318
Vàng 333 (8K) 1,901 2,041

Tin xem nhiều

Cạn tình – Chương 10

1 giờ 9 phút trước

Cạn tình – Chương 9

1 giờ 9 phút trước

Cạn tình – Chương 8

1 giờ 10 phút trước

Cạn tình – Chương 7

1 giờ 11 phút trước

Cạn tình – Chương 6

1 giờ 11 phút trước

Nắm lấy tơ duyên – Chương 20

10 giờ 22 phút trước