Xem giá vàng tại:

Cập nhật ngày: 02/02/2023 16:10

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC (999.9) 6,670 6,770
Nhẫn Trơn PNJ (999.9) 5,460 5,580
Vàng Kim Bảo 999.9 5,460 5,580
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 5,460 5,590
Vàng 24K (999.9) 5,410 5,490
Vàng 750 (18K) 3,993 4,133
Vàng 585 (14K) 3,087 3,227
Vàng 416 (10K) 2,159 2,299
Vàng miếng PNJ (999.9) 5,460 5,590
Vàng 916 (22K) 4,989 5,039
Vàng 680 (16.3K) 3,608 3,748
Vàng 650 (15.6K) 3,444 3,584
Vàng 610 (14.6K) 3,224 3,364