Xem giá vàng tại:

Cập nhật ngày: 20/04/2024 08:17

Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 999.9 8,180 8,380
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 7,480 7,670
Vàng Kim Bảo 999.9 7,480 7,670
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 7,480 7,680
Vàng nữ trang 999.9 7,470 7,550
Vàng nữ trang 999 7,463 7,543
Vàng nữ trang 99 7,385 7,485
Vàng 750 (18K) 5,538 5,678
Vàng 585 (14K) 4,292 4,432
Vàng 416 (10K) 3,016 3,156
Vàng miếng PNJ (999.9) 7,480 7,680
Vàng 916 (22K) 6,876 6,926
Vàng 650 (15.6K) 4,783 4,923
Vàng 680 (16.3K) 5,009 5,149
Vàng 610 (14.6K) 4,481 4,621
Vàng 375 (9K) 2,706 2,846
Vàng 333 (8K) 2,367 2,507