#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
Bitcoin
BTC
43,837.3
$859.52B
$16.98B
27.90%
1
-0.77%
+11.61%
2
Ethereum
ETH
2,355.60
$283.18B
$10.50B
17.24%
0.0536194
-0.35%
+9.20%
3
Tether
USDT
1.0005
$90.38B
$44.94B
73.84%
0.00002278
+0.02%
+0.03%
4
XRP
XRP
0.67174
$36.32B
$2.17B
3.57%
0.00001532
+0.55%
+8.79%
5
BNB
BNB
239.50
$36.32B
$851.10M
1.40%
0.00544997
+0.46%
+4.61%
6
SOL
73.620
$31.51B
$2.94B
4.83%
0.00168415
+0.04%
+17.64%
7
USD Coin
USDC
0.9997
$24.56B
$4.68B
7.69%
0.00002276
0%
+0.02%
8
stETH
2,275.44
$21.70B
$118.79M
0.20%
0.0534518
-1.23%
+9.08%
9
Cardano
ADA
0.5839
$20.66B
$2.55B
4.19%
0.00001331
+6.92%
+48.15%
10
Dogecoin
DOGE
0.099718
$14.20B
$1.11B
1.83%
0.00000227
-1.75%
+16.40%

Tin xem nhiều