#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
Bitcoin
BTC
69,603.6
$1.37T
$55.43B
34.93%
1
-0.57%
+12.67%
2
Ethereum
ETH
3,744.88
$446.46B
$47.08B
29.67%
0.0535802
+9.00%
+28.54%
3
Tether
USDT
0.9997
$111.34B
$123.34B
77.72%
0.00001441
-0.08%
+0.03%
4
BNB
BNB
613.19
$89.97B
$3.88B
2.44%
0.00878818
+4.06%
+7.23%
5
SOL
176.827
$78.69B
$5.33B
3.36%
0.00252561
-5.90%
+21.68%
6
stETH
3,730.19
$34.56B
$348.09M
0.22%
0.0535153
+6.66%
+28.48%
7
USD Coin
USDC
1.0004
$33.08B
$12.92B
8.14%
0.00001442
+0.08%
0%
8
XRP
XRP
0.5394
$29.70B
$2.19B
1.38%
0.00000774
+1.56%
+6.35%
9
Dogecoin
DOGE
0.165913
$23.74B
$3.09B
1.95%
0.00000237
+5.11%
+12.55%
10
TON
6.3708
$22.06B
$320.96M
0.20%
0.00009153
-3.47%
-9.02%

Tin xem nhiều

Không thể quên anh – Chương 50

12 giờ 44 phút trước

Không thể quên anh – Chương 49

12 giờ 46 phút trước

Không thể quên anh – Chương 48

12 giờ 48 phút trước

Không thể quên anh – Chương 47

12 giờ 49 phút trước

Không thể quên anh – Chương 46

12 giờ 52 phút trước

Hẹn ước ngàn năm 5

16 giờ 27 phút trước