#
Tên
Ký hiệu
Giá (USD)
Vốn Hóa T.Tr
K.L (24H)
Tổng KL
Giá (BTC)
T.đổi (24H)
T.đổi (7N)
1
Bitcoin
BTC
27,132.8
$526.72B
$11.34B
45.33%
1
+0.02%
+1.73%
2
Ethereum
ETH
1,903.33
$229.13B
$4.75B
18.99%
0.0701707
+0.44%
+4.24%
3
Tether
USDT
1.0004
$83.18B
$16.82B
67.26%
0.00003683
+0.03%
0%
4
BNB
BNB
306.30
$47.78B
$306.52M
1.23%
0.0112885
-0.29%
+0.33%
5
USD Coin
USDC
0.9997
$28.91B
$2.35B
9.41%
0.00003682
-0.01%
+0.01%
6
XRP
XRP
0.52260
$27.23B
$891.06M
3.56%
0.00001929
+1.55%
+10.82%
7
Lido Staked ETH
stETH
1,902.12
$13.41B
$14.62M
0.06%
0.0700396
+0.84%
+4.66%
8
Cardano
ADA
0.3757
$13.15B
$142.49M
0.57%
0.00001388
+0.11%
+3.53%
9
Dogecoin
DOGE
0.072524
$10.12B
$151.00M
0.60%
0.00000267
+0.54%
+1.51%
10
Wrapped TRON
WTRX
0.0852317
$8.67B
$17.41M
0.07%
0.00000314
+11.98%
+12.05%