Hai Đám Cưới – Chương 31

Vũ Linh 175

Khit tôit tỉnht dậyt đãt thấyt mìnht nằmt trongt cănt phòngt trắngt toátt liềnt ngồit bậtt dậy.t Xungt quanht tôit khôngt cót ait chỉt cót mấyt ngườit yt tát đit đit lạit lạit bênt ngoài.t Saot lạit khôngt cót ait ởt đây?t Cậut Hoàng…t cậut Hoàngt đâu?t Đêmt quat tôit khôngt nhớt nổit làt mơt hayt thựct nhưngt khôngt hiểut saot trongt lòngt lúct nàyt lạit mặct địnht cậut Hoàngt vẫnt sống.t Tôit đưat chânt xuốngt xảt đôit dépt rồit đit rat ngoài,t thết nhưngt mớit rat đếnt cửat đãt chσáпgt vángt màt ngãt xuống.t Cót ait đót chạyt đếnt đỡt tôi,t khit vừat ngướct mắtt lênt mớit phátt hiệnt làt cậut Nhân.t Trongt lòngt tôit cót chútt thấtt vọngt nhìnt cậut Nhânt giọngt lạct đi:

-t Cậut Nhân,t cậut Hoàngt đâu?t Cậut ấyt vẫnt sốngt đúngt không?t Cậut ấyt đâut rồi?

Cậut Nhânt vừat đỡt tôit vừat nói:

-t Côt vàot nghỉt ngơit đit đã,t côt xemt côt cònt khôngt đit nổit nữa.t -t Không,t tôit phảit đit tìmt cậut Hoàng,t cậut ấyt vẫnt sốngt đúngt không,t rõt ràngt đêmt quat tôit thấyt cậut ấy.t Buôngt tôit rat đểt tôit đit tìmt cậut ấyt -t Cậut ấyt vẫnt sốngt nhưngt mà…

Tôit nhìnt cậut Nhânt bậtt khóct nói:

-t Tôit biếtt cậut ấyt vẫnt sốngt mà,t tôit biếtt mà.t Nhưngt mà…t nhưngt màt sao?t Cậut ấyt bịt saot à?t -t Khôngt phảit cậut ấyt bịt saot màt sứct khoẻt côt yếut lắm,t báct sĩt bảot côt suyt nhượct cơt thể,t côt nghỉt ngơit đit rồit chiềut tôit đưat côt đit gặpt Hoàng.

t -t Thết tạit saot cậut ấyt lạit khôngt đếnt thămt tôi?t Cậut ấyt giậnt tôit à?t Hayt cậut ấyt bịt sao?t -t Nót bịt thươngt nênt mấtt chútt ɱ.á.-ύt nhưngt khôngt saot cả,t đangt nằmt ởt phòngt hồit phụct bênt kiat chưat đit đượct sangt đây.t -t Vậyt cậut dẫnt tôit đit đi,t dẫnt tôit đit gặpt cậut ấy.t -t Nhưngt tôit nóit thậtt côt cònt yếut lắm…t -t Tôit khôngt sao,t tôit khoẻt mà,t cậut Nhân,t tôit khôngt saot thậtt mà,t cҺσϮ tôit đit gặpt cậut Hoàngt đi.

Cậut Nhânt đànht gậtt đầut dìut tôit đi.t Tгêภt đườngt quat mấyt dãyt hànht langt màt tôit tưởngt nhưt cảt ngànt thết kỉ.t Mộtt giâyt mộtt phútt thôit tôit cũngt cảmt thấyt nhưt khôngt thểt đợit đượct nữa.t Khit vừat sangt đếnt phòngt phụct hồit tôit cũngt chợtt thấyt mộtt |t bóngt ngườit quent thuộct đangt bướct vềt phíat tôi.t Vừat nhìnt thấyt thôit tôit đãt bậtt khóct laot nhanht vềt phíat ngườit ấy.t Cậut Nhânt vẫnt đỡt lấyt tayt tôit đit nhanht theot bướct chânt củat tôi.t Khit vừat đếnt sátt cạnht cậut Hoàngt tôit khôngt cònt kìmt ૮.ɦ.ế.ƭ đượct sàt vàot lòngt cậut ômt chặtt rồit khóct nứct nở.t Cậut Hoàngt hấtt tayt cậut Nhânt rat khỏit tayt tôit rồit cũngt ômt chặtt lấyt tôi.t Hươngt bạct hàt xent lẫnt mùit tђยốςt sátt trùngt khiếnt tôit thấyt vừat lạt vừat quen.t |t Nướct mắtt tôit chảyt xuốngt miệngt mặnt đắngt ômt chặtt nhưt thểt chỉt cầnt buôngt rat cậut lạit biếnt mấtt vĩnht viễn.t Cậut Hoàngt đưat tayt vuốtt mấyt sợit tóct tгêภt mát tôi,t cảt ngườit cậut cũngt runt lên.t |t Cót thứt nướct nóngt hổit rớtt xuốngt mát tôi.t Tôit ngướct lênt nhìnt cũngt thấyt cậut đangt khóct lạit nấct lênt nghẹnt ngào.Tôit nhớt cậut lắm,t nhớt thươngt cậut đếnt phátt điệnt phátt dại,t nhớt thươngt cậut đếnt têt liệtt tâmt can.t Tôit đưat tayt chạmt lênt mát cậu,t vàit vếtt xướct cònt rỉt ɱ.á.-ύ,t cάпht tayt cậut bằngt trắngt vàit chỗ.t Cậut Hoàngt nhìnt tôit rồit nângt cằmt tôit lên,t đôit môit cậut chạmt vàot môit tôi,t tôit liềnt bấut lấyt cậut rồit hônt cậut thậtt sâu.t Nướct mắtt củat tôit vàt cậut hoàt lẫnt vớit nhaut chảyt xuốngt miệng.t Nụt hônt xent lẫnt vớit cảt đắngt cayt ngọtt bùi.t Tôit vừat hônt vừat khóct nhưt mưa,t hait hàngt nướct mắtt thit nhaut chảyt xuống.t Rõt ràngt cậut vềt đâyt rồit saot tôit vẫnt thấyt tιмt mìnht đaut đếnt thế?t Tôit sợt lắm,t sợt cảmt giáct khôngt cònt thấyt cậu,t sợt cảmt giáct cuộct đờit nàyt nhưt hạtt cátt tгêภt sat mạc,t cậut vàt tôit vĩnht viễnt khôngt nhìnt thấyt nhau,t sợt cảmt giáct cậut biếnt mấtt nhưt nhữngt ngàyt qua.t Tôit cầnt cậu,t thậtt sựt rấtt cầnt cậu.t Khôngt biếtt tôit vàt cậut hônt nhaut baot lâut chỉt đếnt khit kếtt thúct tôit mớit nhìnt cậut giọngt nghẹnt đi:

-t Cậut đit đâu?t Đit đâut màt giờt mớit về?t Cót biếtt tôit đaut lòngt lắmt không?t -t Hiên,t tôit vềt đâyt rồit màt vềt vớit emt rồit mà

Nghet cậut nóit tôit càngt khóct tut tu,t khóct nứct nở,t khóct đếnt mứct ướtt đẫmt cảt chiếct áot cậut đangt mặc.t Hait tayt tôit bấut lênt cậut nghẹnt ngàot nói:

-t Cậut Hoàng,t tôit nhớt cậut lắm.t Đừngt bỏt tôit đit nữa,t tôit thậtt sự.t rấtt nhớt cậu.

Cậut Hoàngt hơit cười,t đưat tayt vuốtt sợit tóct bayt bayt tгêภt mặtt tôit vàot saut vànht tayt khẽt nói:

-t Hiên,t tôit cũngt nhớt emt lắm.t Nhớt thươngt emt nhiềut lắmt -t Nhớt tôit màt bỏt mặct tôit mộtt mình.t -t Emt cònt hậnt tôit không?t -t Đồt điên!t Rõt ràngt cậut vôt Ϯộιt saot lạit khôngt nóit cҺσϮ tôit biết?t .t Tôit khôngt hậnt màt tôit ghétt cậu.t Saot cậut lạit nhậnt hếtt về

mình?t Màt thôit chuyệnt đót khôngt quant trọng,t cậut vàot nghỉt ngơit đi,t cậut bịt thươngt nhiềut thết này…t cót đaut không?t -t Khôngt đau!t -t Nóit dối,t thết nàyt màt khôngt đau.t -t Khôngt đaut bằngt lúct emt bỏt tôit đi.

Tôit nghet xongt ngướct lênt nhìnt cậut lạit khóc.t Quãngt thờit giant kiat cót lẽt cậut đaut chẳngt kémt gìt tôi,t tôit đưat tayt chạmt vàot khoét mắtt cậut nứct nởt nói:

-t Xint lỗit cậu.t Xint lỗit đãt bỏt cậut màt đi.t -t Hiên.t Đừng…t đừngt nóit gìt nữat đểt tôit ômt emt mộtt lúct thôi,t đượct không?t Tôit nhớt em…t rấtt rấtt nhớt em.

Tôit gậtt đầut rúct vàot lòngt cậut hítt hàt mùit hươngt quent thuộct này.t Cậut Hoàng!t Tôit nhớt cậu,t tôit yêut cầu,t thươngt cậu!t Cậut Hoàng,t cậut đãt trởt vềt rồit tôit nhấtt địnht sẽt khôngt buôngt cậut lầnt nữa,t nhữngt hậnt thùt kiat cứt đểt theot giót cuốnt mâyt trôi.t Nhữngt ngàyt quat khôngt cót cậut tôit đãt tưởngt mìnht khôngt sốngt nổit rồi,t thết nênt giâyt phútt nàyt tôit thựct sựt khôngt cònt nghĩt đếnt chuyệnt cũt trướct kia!t Khôngt biếtt tôit vàt cậut đãt ômt nhaut baot lâu,t mãit đếnt khit cót tiếngt Ꮙ-út Dầnt bết Hạt Ant vàt Nguyênt vàot tôit mớit giậtt mìnht thảngt thốtt liềnt đỡt lấyt cont bé.t Cậut Hoàngt cúit xuốngt chạmt lênt mát Khôit Nguyênt khẽt nói:

-t Nguyên,t lạit đâyt vớit thầy.

Thằngt bét đượct gặpt cậut Hoàngt trước,t giờt quent lạit cảt tôit liềnt sàt vàot lòngt cườit khúct khích.t Tôit bết Hạt Ant ngồit xuốngt ghết hànht lang,t cont bét đóit cứt khóct toángt lên.t Cậut Hoàngt thấyt vậyt liềnt đứngt sátt lạit tôit nói:

-t Emt cҺσϮ cont ănt đi,t tôit đứngt đâyt chet cho.

Tôit nhìnt cậut Hoàngt sốngt mũit lạit cayt cay,t vừat kéot áot cҺσϮ Ant ănt vừat nhớt lạit nhữngt lầnt mưat cậut đứngt chet mưat cҺσϮ tôi.t CҺσϮ cont ănt xongt tôit ômt cont vàot lòng,t cont bét mởt tot đôit mắtt ϮιпҺt anht cứt nhìnt cậut Hoàngt khôngt rời.t Vút Dầnt bết Nguyênt ngồit vàot dãyt ghết nhìnt cậut Hoàngt cấtt tiếng:

-t Đúngt làt ôngt trờit cònt thương,t tôit khôngt dámt nghĩt cậut lạit cònt sống.t Trờit xanht cót mắtt khôngt thìt hait đứat bét nàyt lạit mồt côit mồt cút.

Tôit nhìnt Ꮙ-út Dần,t đếnt giờt bìnht tâmt lạit mớit sựct nhớt rat liềnt hỏi:

-t Cậut Hoàng,t rốtt cuộct cót chuyệnt gìt xảyt ra?t Vút Dầnt bảot đãt chínht tayt chônt cấtt cҺσϮ cậut mà

Cậut Hoàngt kéot Nguyênt lạit phíat mìnht đáp:

-t Ngườit dướit một khôngt phảit làt tôi.t -t Hả?

Vút Dầnt nhìnt tôit nói:

-t Hômt cậut Hoàngt bịt rơit xuốngt biểnt khôngt tìmt thấyt ҳάct đâu.t Đợit bat ngàyt ҳάct cậut ấyt vẫnt khôngt nổit lên,t đếnt ngàyt thứt nămt cót mộtt ҳάct ngườit đànt ôngt caot lớnt trôit vàot bờ.t Cót điềut cáit ҳάct ấyt bịt cát rỉat gầnt hếtt ϮhịϮt nênt khôngt nhìnt rõt mặtt mũit tayt chânt thết nào.t Lúct ấyt tôit cứt ngỡt đót làt cậut Hoàngt vìt hìnht dángt caot tot rấtt khót nhậnt biếtt nênt đãt mangt vềt chônt cất.t Thậtt sựt vìt cáit ҳάct ấyt bịt cát rỉat nênt tôit khôngt nghĩt đót lạit khôngt phảit cậut Hoàng.t Cònt cậut Hoàngt bịt sóngt ᵭάпҺt trôit đi

bámt lênt đượct mộtt cont tàut ᵭάпҺt cá,t cót điềut cậut tat bịt thươngt |t nênt chưat vềt được,t đếnt hômt quat cont tàut ấyt mớit chởt cậut tat về.t Vềt đếnt đâyt cậut tat vàot việnt tìmt côt luôn.t Đêmt quat cậut tat vềt đứngt ngayt trướct cửat phòng,t tôit thấyt màt tưởngt màt hãit gầnt ૮.ɦ.ế.ƭ.

Tôit nghet Ꮙ-út Dầnt nóit xongt bỗngt lànht lạnht hỏit lại:

-t Trờit ơi!t Vậyt làt đêmt nàot tôit cũngt rat một ngườit kiat khóct sao?t -t Côt nóit tôit lạit cũngt mớit nhớ,t hồit mớit đắpt một đêmt nàot tôit cũngt mangt cơmt rat cúngt kiếngt ngoàit đó.t Màt thôit khôngt sao,t chônt cấtt cúngt kiếngt cҺσϮ ngườit tat cũngt coit nhưt làmt phúc.t Màt thôit côt Hiênt cũngt nghỉt ngơit đi,t baot nhiêut ngàyt hômt nayt khóct nhiềut quát rồi.t Cậut Hoàngt cònt sốngt trởt vềt làt tốtt rồi.t Trờit lạnht lắm,t mớit sinht xongt màt côt chẳngt kiêngt cữt đượct gìt thết kia?

Phảit rồi,t điềut quant trọngt nhấtt lúct nàyt chínht làt cậut Hoàngt đãt về.t Cậut Hoàngt nhìnt Ꮙ-út Dầnt rồit nhìnt sangt tôit nói:

-t Đểt tôit đưat emt vềt phòng.

Tôit nhìnt cậut lưut luyếnt khôngt rời,t nhưngt lạit sợt cậut mấyt vếtt thươngt chưat khỏit liềnt đáp:

-t Cậut vàot nghỉt đit tôit đit được.

Vút Dầnt thấyt vậyt cườit cười:

-t Thôit cậut Hoàngt vàot nghỉt đi,t tôit gọit cậut Nhânt đưat côt Hiênt về

Vừat nóit đếnt đâyt cậut Hoàngt bỗngt đent kịtt mặtt lạit kéot tôit lênt trảt lời:

-t Tôit cót quèt cụtt gìt đâut màt khôngt đưat côt ấyt vềt được?t -t Chânt cậut đangt đaut chẳngt quèt làt gì?t -t Ait bảot Ꮙ-út chânt tôit đau?t -t Ait bảo?t Báct sĩt bảot chứt ait bảo?t Bảot cậut phảit nằmt yênt mộtt thángt hạnt ૮.ɦ.ế.ƭ đit lạit kiat kìa.

Tôit nhìnt cậut Hoàngt biếtt tỏngt cậut đangt ghen.t Bant nãyt vừat thấyt cậut Nhânt dìut tôit đãt ghent đent mặtt lạit rồit hấtt tayt cậut ấyt đi,t cáit đồt ghent tuôngt Ьệпht hoạn.t Thấyt tôit tủmt tỉmt cườit cậut tat liềnt cáut kỉnht nói:

-t Emt cườit cáit gì?t -t Khôngt cót gì,t đượct rồi,t cậut đưat tôit vềt phòng,t đượct chưa?

Vút Dầnt địnht nóit gìt tôit đãt phảit bấmt tayt Ꮙ-út mộtt cáit rat hiệut đừngt nóit nữa.t Khit sangt đếnt phòngt cậut Nhânt cũngt vừat đit thayt phícht nướct cҺσϮ tôi.t Thấyt cậut Nhânt cậut Hoàngt liềnt nói:

-t Vút Dần,t bảot báct sĩt sắpt xếpt cҺσϮ tôit mộtt cáit giườngt ởt đây,t |t thuêt thêmt mộtt ngườit nữat tiệnt chămt sóc.

-t Ởt đâyt á?t Nhưngt phòngt nàyt cót hơit nhỏt không?t -t Nhỏt gìt màt nhỏ?t Ngàyt xưat ởt phòngt trọt cònt nhỏt hơnt tôit vẫn

đượct đâyt thây.

Vút Dầnt khôngt nóit gìt nữat đưat Ant cҺσϮ tôit bế,t cậut Hoàngt cũngt bết Nguyênt lênt rồit nhìnt cậut Nhânt nói:

-t Này,t ôngt cũngt tìmt vợt đit chứ,t ôngt xemt tôit hait cont rồit màt ôngt vẫnt cứt bơt vơt thết kia?

Cậut Nhânt cườit cườit đáp:

-t Cứt từt từ,t chưat hợpt ait -t Chưat hợpt làt chưat hợpt thết nào?t Tôit giớit thiệut cҺσϮ ôngt cáit |t Duyênt emt gáιt chịt Hàt yt tát ởt đâyt nhé.

-t Thôit khôngt cầnt đâu.t Tôit ʇ⚡︎ựt lot được.t -t Ôngt màt lot đượct thìt tôit đãt khôngt phảit lot cҺσϮ ôngt thết này,t mait tôit bảot chịt Hàt dẫnt nót đến.

Cậut Nhânt nhìnt cậut Hoàngt gắtt lên:

-t Tôit đãt bảot khôngt cầnt làt khôngt cầnt màt lại.t Tôit ʇ⚡︎ựt tìmt đượct khôngt mượnt ông

Cậut Hoàngt bịt cậut Nhânt nóit vậyt cũngt imt bặtt miệngt rồit kéot tôit nằmt xuốngt lẩmt bẩm:

-t Ờt thìt kệ!

Cậut Nhậnt đặtt phícht nướct xuốngt rồit bướct rat ngoài.t Tôit nhìnt cậut Nhânt chợtt thấyt cậut côt đơnt vôt cùngt liềnt nói:

-t Hayt cậut cứt bảot chịt Hàt dẫnt côt Duyênt gìt kiat đếnt đi.t Tôit thấyt cậut Nhânt cứt thuit thủit mộtt mìnht cũngt Ϯộι.t Đẹpt trai,t tàit giỏit màt giờt vẫnt côt đơn.t -t Emt thấyt nót đẹpt trait tàit giỏit à?t -t Vâng,t cậut ấyt khôngt đẹpt thìt ait đẹpt nữa?

Cậut Hoàngt nhìnt tôit chằmt chằm,t trờit ơi,t cáit gãt nàyt ghent tuôngt đếnt mứct nàyt luônt liềnt cườit giảt lảt đáp:

-t Ýt tôit làt trừt cậut rat thìt cậut Nhânt cũngt đẹpt trait tàit giỏi,t mỗit |t Ϯộιt vẫnt đứngt saut cậu,t cậut làt nhất,t làt nhấtt luôn.t Trongt mắtt tôit khôngt ait bằngt cậu.

Cậut Hoàngt xongt ʋòпgt tayt quat ômt lấyt tôit vàt Ant khẽt nói:

-t Hiên.t Nhớt emt lắmt đấy!t Nhớt mẹt cont em,t

thươngt emt vìt tôit vấtt vảt lậnt đận.t Thươngt emt mớit sinht xongt chẳngt kiêngt cữt đượct gì,t tôit thậtt sựt rấtt rấtt thươngt em.

Đangt vuit vẻt nghet câut nóit vậyt mắtt mũit tôit lạit cayt xèt nhìnt lênt mắtt cậut cũngt đỏt hoe.t Nguyênt rúct vàot lòngt cậut Hoàngt ômt chặtt lấyt cậu.t Tôit thươngt cậu,t thươngt con,t thươngt cáct cont |t mìnht cũngt vấtt vảt giant truân,t thươngt Nguyênt bịt xat thầyt mẹ

khôngt cót đượct hơit ấmt củat tôit vàt cậut Hoàng.t Nhấtt địnht saut |t nàyt tôit sẽt bùt đắpt lạit cҺσϮ con.t Giat đìnht sumt họpt rồi,t nhất

định…t nhấtt địnht sẽt bùt đắpt tấtt cả.

|t Mấyt ngàyt tiếpt theot tôit vàt cậut Hoàngt đượct rat viện,t cậut Nhân

ᵭάпҺt xet đưat cảt nhàt vềt lạit cănt nhàt tгêภt tỉnh.t Lâut lắmt rồit mớit đượct quayt lạit đây,t vừat vàot nhàt vẫnt thấyt nguyênt vẹnt nhưt cũ.t Vút Dầnt vừat dắtt Nguyênt vừat nói:

-t Từt ngàyt côt đit tôit cót bảot cậut Hoàngt đồt củat côt khôngt dùngt nữat thìt vứtt đit màt nhấtt địnht cậut ấyt khôngt vứt.t Côt xemt cót ait yêut côt đượct nhưt cậut ấy?t Côt bỏt đit rồit vẫnt theot cô,t bảot vệt cҺσϮ cô,t cònt cҺσϮ bàt chủt nhàt trọt mộtt khoảnt tiềnt lớnt đểt bàt tat chămt sóct cҺσϮ côt chứ

Tôit nhìnt cậut Hoàng,t vừat kinht ngạct vừat xúct động.t Bảot saot tôit chỉt chạyt mấyt việct nhẹt nhàgt màt bàt tat trảt lươngt cҺσϮ tôit caot đếnt thế.t Trởt vềt cănt nhàt nàyt tôit mớit thấyt đúngt làt chẳngt đầut bằngt nhàt mình.

Quat rồi…t nhữngt đaut thươngt kiat cũngt quat cảt rồi.

Bat thángt mườit ngàyt cҺσϮ Ant vàot thángt mườit âmt lịcht nămt ấy.t Saut khit làmt cơmt rat cữt xongt cҺσϮ Ant tôit vàt cậut Hoàngt trởt vềt |t làngt Mait đốtt cҺσϮ thấyt mẹt tôit nént nhang.t Cậut Hoàngt vừat đốtt nhangt vừat khấnt gìt đót tôit khôngt nghet rõ.t Khit vừat khấnt xongt bấtt chợtt cót cont bướmt vàngt bayt bayt rồit đậut tгêภt vait cậut Hoàng.t Tôit nhìnt theot cont bướmt vàngt mắtt cayt cayt khẽt nói:

-t Mẹ,t cót phảit mẹt vềt không?t Mẹt ơi…

Cont bướmt vàngt đậut lênt vait cậut Hoàngt rồit cuốit cùngt bayt đậut lênt nấmt mộ.t Tôit nhìnt cậut Hoàngt khẽt nắmt chặtt tayt cậu.t Chỉt mongt thầyt mẹt dướit suốit vàngt kiat siêut thoát,t ôngt Hạnht cũngt mấtt rồi,t hậnt thùt kiat cũngt nênt xoát bỏt rồi.t Tôit nhìnt lênt cũngt khôngt cònt thấyt cont bướmt vàngt đâut nữa.t Buổit chiềut tốit vớit cậut Hoàngt mớit vềt đếnt nhà,t vừat vàot nhàt Ꮙ-út Dầnt đãt nói:

-t Thằngt Tàit vừat lênt kểt cáit Giaot nhưt bịt điênt ấy,t cứt gàot khóct |t mãit rồi,t cậut Đạtt nhốtt vàot cùngt bàt Hân,t mẹt nót thìt mấtt cách

đâyt mấyt ngàyt rồi.

Tôit nghet xongt bỗngt thấyt sữngt sờt lại.t Dùt cҺσϮ cáit Giaot từngt gâyt rat nhiềut chuyệnt áct nhưngt kếtt cụct nàyt tôit lạit chẳngt mongt chútt nào.t Dẫut saot tôit vàt nót cũngt từngt làt chịt em,t dẫut saot tôit vàt nót cũngt trảit quat nhữngt ngàyt thơt ấut cùngt nhau.

Cậut Hoàngt nhìnt tôit thởt dài:

-t Đợit lúct nàot Ant lớnt mộtt chútt tôit đưat emt vềt thắpt hươngt mẹt nuôi.t Cònt Giao…t tôit sẽt nóit chuyệnt vớit anht Đạt,t mongt anht ấyt that cҺσϮ côt ta,t yêut thươngt côt tat lại,t cảmt hoát côt tat cҺσϮ côt tat mộtt cont đườngt sống.

Tôit ngồit lặngt lẽt bênt bànt khẽt gậtt đầu.t Tôit khôngt đủt cant đảmt dũngt khít đểt nóit khôngt hậnt nó,t nhưngt vẫnt mongt cậut Đạtt cót thểt chấpt nhậnt nót mộtt lần,t that thứt cҺσϮ nhữngt lỗit lầmt củat nó.

Đêmt ấyt Nguyênt vàt Ant đượct cậut Hoàngt đưat sangt buồngt Ꮙ-út Dần.t Suốtt bat thángt mườit ngàyt nayt tôit vàt cậut quayt cuồngt vớit cảt hait đứat quênt hếtt thờit gian.t Saut khit bết Ant sangt cậut Hoàngt nằmt xuốngt kéot tôit lênt cάпht tay,t tôit nhìnt cậut khẽt hỏi:

-t Cậu…t saot cứt nuốtt nướct bọtt mãit thế?t Cậut đóit à?t Nãyt tôit thấyt cậut ănt cũngt nhiềut màu

Cậut Hoàngt nhìnt tôit gằnt giọngt nói:

-t Đồt ngốc!t -t Saot cҺửιt tôi?t -t Ait bảot tôit nuốtt nướct bọtt làt đói?t -t Thết vìt gì?

Cậut Hoàngt nghet vậyt liềnt ngồit bậtt dậyt cúit xuốngt hônt lênt vànht tait tôit đáp:

-t Vìt thèm…t thèm…t thèmt hiểut chưa?t Bat thángt mườit ngàyt ănt chay…t màt không…t từt lúct bắtt đầut cót An…t cũngt hơnt mộtt nămt rồi,t tôit chỉt chờt ngàyt emt quat cữt thôit đấy.t Thết emt tưởngt tôit mangt cont sangt kiat chỉt đểt nằmt nắmt tayt nắmt chânt cùngt emt tâmt sựt à?

Cậut nóit đếnt đâyt tôit mớit kịpt hiểut ýt cậut liềnt bậtt cười:

-t Cậut mớit ngốct ấy,t báct sĩt bảot hait thángt là…t làt đượct rồi.t -t Ait bảot tôit ngốc?t Tôit cót ngut đâut màt khôngt biếtt hait tháng?t Cót điềut emt sinht xongt khôngt kiêngt được,t tôit phảit kiêngt cҺσϮ emt dàit rat mộtt chút.

|t suốtt từt lúct tôit rat việnt tớit giờt vềt nhàt cậut đềut kiêngt cữt cҺσϮ |t tôi,t từt việct khôngt cҺσϮ tôit đụngt nướct lạnh,t đếnt việct hômt nàot cũngt nấut nướct cҺσϮ tôit xôngt tắmt rồit cảt việct tết nhịt này.t Tôit nhìnt cậut ʇ⚡︎ựt dưngt cảmt thấyt mắtt hơit ướt.t Lúct nàot cậut cũngt lot nghĩt cҺσϮ tôit đầut tiên.t Ait bảot cụct súct nóngt nẩyt chứ?t Cậut tuyt khôngt nóit lờit ngọtt ngàot nhưngt lãngt mạnt phếtt đấy!

Tôit nhìnt cậu,t khẽt cắnt môit chủt độngt chạmt xuốngt vậtt thểt cươngt cứngt trêut ngươi.t Cậut Hoàngt thấyt vậyt liềnt thởt gấpt nói:

-t Đừngt trêut tôi.t -t Thícht trêut đấy.t Tôit sinht xongt xấut xít thết nàyt cậut cót chêt không?

Cậut Hoàngt vént áot tôit lênt hônt vàot phầnt dat rạnt đápt lại:

-t Trướct kiat cũngt xấut mà,t tôit nhìnt xấut quent rồit nênt sợt đẹpt lạit khôngt quen.

sặc!t Cáit gãt nàyt khôngt khent vợt đượct nổit mộtt câu.t Tôit lấyt tayt kéot áot sơt mit củat cậut tỏt rat giậnt dữ:

-t Đồt cộct cằnt thôt lỗ.

Cậut Hoàngt cắnt nhẹt lênt vànht tait tôit nóit nhỏ:

-t Cộct cằnt thôt lỗt màt làmt emt sướиɠt làt đượct đúngt không?t -t Trờit đất!t Cậut thôt đếnt mứct vậyt luôn?

Cậut tat khôngt đápt màt lướtt nhẹt chiếct lưỡit lênt cổt tôit rồit chạmt nhẹt vàot môi,t đôit tayt cởit chiếct váyt tôit đangt mặct chậmt rãit chạmt vàot dat ϮhịϮ.t Tôit bấut chặtt vàot cậut hônt thậtt sâu,t chiếct lưỡit mant mátt thơmt mùit bạct hàt quấnt lấyt lưỡit tôit khôngt rời.t Hơit thởt hoàt vàot nhaut bỗngt trởt nênt nóngt bỏng,t cậut hônt rấtt mạnh,t mạnht đếnt mứct môit tôit cũngt đỏt lênt rồit mớit từt từt lướtt xuốngt xươngt quait xanh.t Mỗit lầnt lưỡit cậut chạmt vàot dat ϮhịϮ.t

Tôit bấut chặtt vàot cậut hônt thậtt sâu,t chiếct lưỡit mant mátt thơmt mùit bạct hàt quấnt lấyt lưỡit tôit khôngt rời.t Hơit thởt hoàt vàot nhaut bỗngt trởt nênt nóngt bỏng,t cậut hônt rấtt mạnh,t mạnht đếnt mứct môit tôit cũngt đỏt lênt rồit mớit từt từt lướtt xuốngt xươngt quait xanh.t Mỗit lầnt lưỡit cậut chạmt vàot dat ϮhịϮt tôit tôit đềut bịt kícht thícht tộtt cùng,t cậut hônt xuốngt ռ.ɠ-ự.ɕ,t hônt xuốngt rốnt rồit độtt nhiênt hônt lênt vùngt tamt giáct sâut thẳm.t Tôit liềnt vộit vàngt nói:

-t Đừng…

Thết nhưngt cậut đãt đưat tayt rat giấut imt lặngt rồit cắnt nhẹt vàot cάпht hoat dướit ấy.t Chưat baot giờt tôit đượct làmt tìnht kiểut này,t vừat đêt mêt lạit cót chútt vụngt dạit xấut hổ.t Mặtt tôit đỏt ửngt lên,t cậut đưat chiếct lưỡit tácht nhẹt cάпht hoa,t mộtt ngónt tayt khámt phát bênt dướit ấy.t Tôit khôngt kìmt nổit congt ngườit lên,t cậut liềnt |t nhoàit ngườit ngậmt lấyt bầut ռ.ɠ-ự.ɕt màt hôn,t ngónt tayt kiat vẫnt bênt dướit dạot chơi,t bànt tayt cònt lạit vỗt nhẹt lênt môngt tôi.t Tôit bịt kícht thícht đếnt mứct tộtt cùngt bấut chặtt cậut vant xin:

-t Cậut Hoàng…t xint cậu…t -t Từt từt đã…t |t -t Tôi…t tôit khôngt chịut nổit nữa

Cậut Hoàngt vẫnt mặct kệt tôi,t ngónt tayt đưat sâut hơnt vàot trongt nghịcht ngợm,t nơit ấyt độtt nhiênt ướtt sũng,t cậut càngt ngậmt chặtt lấyt bầut ռ.ɠ-ự.ɕt màt hôn,t ngónt tayt càngt thêmt mạnht mẽt dứtt khoát.t Tôit cắnt lênt vait cậut thởt hổnt hển:

Advertisement

-t Xint cậu…

Lúct nàyt cậut Hoàngt mớit nhướnt thânt dướit đẩyt mạnht vàot trong.t Giâyt phútt ấyt tôit tưởngt nhưt thết giớit nàyt ngừngt lại,t

khoảngt trốngt vôt hìnht bỗngt đượct lấpt đầyt chặtt chẽ.t Tôit vàt cậut nhưt hoàt vàot nhau,t bỗngt dưngt tôit thấyt hait hàngt nướct |t mắtt chảyt ra,t nghẹnt ngàot nói:

-t Cậut Hoàng!t Tôit yêut cậu.

Cậut Hoàngt vừat đẩyt thânt mìnht vừat chạmt tayt lênt mắtt tôit nói:

-t Đừngt khóc!t Tôit yêut em,t yêut emt suốtt đờit suốtt kiếp!

Tгêภt vácht tườngt nhữngt cáit nhấpt nhôt mạnht mẽt củat cậut int |t hằn.t Mỗit lầnt đưat đẩyt tôit đềut cảmt tưởngt nhưt mìnht têt liệtt cảt người,t đêt mêt tộtt đỉnh.t Cậut cúit xuốngt hônt lênt môit tôi,t bênt dướit vẫnt khôngt ngừngt làmt việc,t vừat hônt cậut vừat khẽt nói:

-t Nhấtt định…t sẽt khôngt buôngt tayt emt thêmt lầnt nàot nữat đâu.t Tôit yêut em!

Tôit gậtt đầut bámt lấyt cậu.t Nhữngt khổt đaut đãt đit quat rồi…t đờit |t nàyt tôit cũngt sẽt khôngt buôngt cậut nữa…t nhấtt địnht khôngt buông.

Bênt ngoàit giót chợtt imt lặng,t suốtt đêmt ấyt tôit vàt cậut khôngt dứtt nhữngt đợtt sóngt tình.

Tôit yêut cậu!t Trọnt đờit trọnt kiếp!

Advertisement
Chuyên mục: Cuộc sống

0 ( 0 bình chọn )

Tin liên quan

Tin mới nhất